Vyráběno v Kanadě od roku 1989

Since 1989

Najdete nás na sociálních sítích
  • Grain Friendly
  • Bez obilovin
  • Konzervované
  • S obilovinami
  • Bez obilovin
  • Konzervované

Beta-glukany - účinné posílení obranyschopnosti

24. 11. 2017

Civilizační faktory přispívají k systematickému přetěžování a poruchám funkce imunitního systému lidí stejně jako psů (ovzduší, záření, chemie v potravě, stres…).

Velmi významnou úlohu v imunitě hrají bílé krvinky. Makrofágy pohlcují patogenní mikroorganismy, granulocyty zase produkují látky, které slouží ke komunikaci (" pozor, něco se děje, je tu nepřítel - původce infekční nemoci, bujením změněná buňka…" ) mezi buňkami podílejícími se na obranné reakci. Aby bílé krvinky mohly tyto funkce zajišťovat, musí přejít z klidového do aktivního stavu. A právě schopnost být aktivován je civilizačními faktory snižována.

Hledání cest k posílení jednotlivých složek imunitního systému vede ve farmakologii k výraznému rozvoji výzkumu těchto tzv. imunomodulačních látek. Mezi tyto látky patří i beta-glukany. Jde o polysacharidy, škroby, získávané nejčastěji z kvasinek nebo hub, například tedy z pivovarských kvasnic či hlívy ústřičné.

Jedním z hlavních účinků beta-glukanů je právě stimulace makrofágů. Aktivované makrofágy pohlcují vetřelce nebo vlastní poškozené buňky (zánětem, bujením, stářím). Jsou tedy těmi "vojáky", kteří bojují s těmito "nepřáteli" organismu.

Beta-glukany umí "oslovit" prostřednictvím receptorů i další druhy bílých krvinek, z nichž každý má svůj úkol v obranyschopnosti organismu. Dokáží tak velmi účinně povzbudit obranné reakce organismu. Produkují také více než sto látek, jedny mají baktericidní účinek - tedy hubí bakterie podobně jako antibiotika, jiné jsou důležité pro následné množení a pohyb buněk zdravých, tedy k hojení po proběhlém onemocnění. Produkcí interleukinu IL-1 zasahují aktivované makrofágy dokonce do činnosti slinivky, podporují tvorbu inzulinu a pomáhají organismu jak zvládnout stres spojený s onemocněním, tak mají příznivý vliv u pacientů s počínající cukrovkou. Vazebná místa pro beta-glukany byla prokázána také na kožních fibroblastech, buňkách které svým neustálým množením obnovují kůži, čímž je vysvětlen příznivý vliv beta-glukanů na hojení kožních ran.

Beta-glukany se dokáží příznivě zapojit také v průběhu vývoje imunitního systému organismu. Dosud jsme hovořili o imunitě buněčné - "jedna buňka sežere druhou nebo takovou reakci zprostředkuje" . Druhý systém imunity organismu pracuje s protilátkami. Buňky, které je produkují, se nazývají lymfocyty a vznikají v brzlíku. Tkáni, kterou mají aktivní zejména mladí jedinci, lymfocyty se totiž v průběhu růstu organismu teprve "učí", jak rozlišit nepřítele a jak ho zničit. "Pamatují si" setkání s takovým nepřítelem - například bacilem a při příštím setkání jsou mnohem rychlejší v reakci - protilátky vyrobí okamžitě, aniž by v organismu mohlo vzniknout onemocnění. Ovlivněním lymfocytů se beta-glukany podílí na zmírnění některých alergických reakcí, na vyšší pohotovosti organismu v protilátkové odpovědi - tedy jak v boji s infekcí, tak vykazují lepší reakci na očkování ve smyslu vysokého nárůstu potřebných protilátek. Beta-glukany figurují i v antioxidačních procesech organismu, tedy pomáhají odstraňovat buňkám nebezpečné zplodiny metabolismu - volné radikály.

Účinky beta-glukanů jsou předmětem mnoha klinických studií, které objektivně hodnotní účinky léku u pacientů buď ve srovnání s jiným lékem, nebo s neúčinnou látkou (placebem, například cukrem), lékaři, kteří studii provádějí neví, kdo z pacientů dostal jaký lék nebo placebo, "pouze" zaznamenávají pacientův stav jak podle pacientových výpovědí a pocitů, tak podle objektivních vyšetření do rozsáhlých protokolů.

Klinické studie prokázaly, že betaglukany významně snižovaly výskyt infekčních komplikací po operacích, zkracovaly dobu, po kterou bylo potřeba u infekcí podávat antibiotika i dobu pobytu v nemocnici. U 3-7mi letých dětí užívajících 3 měsíce beta-glukany se snížil výskyt infekcí horních cest dýchacích více jak o polovinu. Beta-glukany prokázaly příznivý účinek u pacientů s ekzémy a záněty různých lokalizací.

Užívání beta-gluaknů je vhodné u jedinců se sklonem k opakovaným infekcím, citlivé na alergeny, u stavů spojených s vyčerpáním, zátěží psychickou i fyzickou, stresem. Pomáhají organismu vyrovnat se lépe se škodlivými vlivy zevního prostředí, stejně jako s nežádoucími účinky chemoterapie, ozařování. V průběhu růstu napomáhají vývoji silného imunitního systému. Urychlují regeneraci a obnovu kůže. Nebyly popsány žádné vedlejší účinky, užívat se nesmějí pouze u jedinců s transplantovanými orgány.

(podle časopisu Tempus Medicorum 9/2007 zpracovala dr. Karla Dvořáková)

Zpět na výpis