Vyráběno v Kanadě od roku 1989

Since 1989

Najdete nás na sociálních sítích
  • Grain Friendly
  • Bez obilovin
  • Konzervované
  • S obilovinami
  • Bez obilovin
  • Konzervované

DUNCO pf club

16. 5. 2008


(Dogs ultrapremium natural collection of pet foods)

 

 

 

 

Chovatelský klub (psi, kočky) na podporu zdravé výživy našich miláčků a podporu zdravého a aktivního životního stylu jejich páníčků

Chovatelský klub DUNCO PF club sdružuje chovatele a příznivce kvalitních naturálních a holistických krmiv FirstMate, Belcando a Arden Grange.

Jeho smyslem je kromě jiného i podporovat soužití člověka se zvířaty ve společnosti. Úkolem klubu je vytvořit chovatelsko společenskou nástavbu pro všechny zájemce, které dohromady pojí společné přesvědčení krmit své svěřence krmivy, která splňují současnou představu zdravé a přirozené výživy.

V rámci klubu budou pořádány nejrůznější výchovné a chovatelské akce, soutěže a školení, jejichž cílem je zvýšit informovanost a vědomosti chovatelů a majitelů nejen v oblasti úlohy správné výživy, ale i chovatelské etiky a problematiky chovu obecně.

V rámci svých akcí bude klub využívat i výrobky chráněných dílen, zejména jako ceny pro vítěze soutěží.

Členství: Členem DUNCO PF clubu se může stát každý, kdo souhlasí s náplní a činností chovatelského klubu. Členem klubu se nemůže stát množitel psů, nebo koček, který tak činí za účelem vysokého zisku na úkor jím chovaných zvířat.

Členství vzniká vyplněním přihlášky a jejím odesláním na sídlo klubu Mlýnská 21, 74601 Opava.

Členství zaniká vystoupením člena s klubu, popř. vypovězením členství ze strany klubu v případě porušování základních principů chovatelského klubu.

Závazky chovatelského klubu : Chovatelské akce pořádané klubem budou otevřeny pro všechny zájemce. Členové klubu budou mít účast na těchto akcích zdarma, popř. budou platit pouze předem stanovenou část účastnického poplatku.

30% ze všech vybraných poplatků z akcí bude věnováno na charitativní účely (např. nákup výrobků z chráněných dílen), o kterých budou členové pravidelně informováni, nejméně však 2x ročně. Informace budou zasílány elektronickou poštou.

Členové klubu se mohou sami aktivně zapojit do pořádání chovatelských akcí nebo jiné činnosti, která propaguje klub a jeho cíle.

Chovatelský klub se na základě žádosti člena postará i o případné doručování krmiva na členem stanovenou adresu.

Součástí náplně klubu je i zprostředkování poradenské činnosti v oblasti výživy psů a koček.

 

 

 

Zpět na výpis