Vyráběno v Kanadě od roku 1989

Since 1989

Najdete nás na sociálních sítích
  • S obilovinami
  • Bez obilovin
  • Konzervované
  • S obilovinami
  • Bez obilovin
  • Konzervované

FEEDING FOR HEALTH - VÝŽIVA PRO ZDRAVÍ

24. 11. 2017

Each year, Americans spend $10 billion on pet food for their beloved companion animals, animals we treat like members of our families and whom we love as our closest friends. Yet 95 percent of the foods that we feed our beloved family companions are made up of materials that are unfit for human consumption and contain little nutritional value. The multi-billion dollar pet food industry is killing our pets. With millions of dollars to spend on promotion and hype, pet owners have become victims of their marketing ploys. The expression "It's a dog eat dog world" is an apt description of the pet food industry.

My, Američané, utratíme každoročně 10 bilionů dolarů za krmivo pro naše zvířecí kamarády, které vnímáme jako členy našich rodin a které máme rádi jako nejbližší přátele. Celých 95% toho, čím zvířecí členy našich rodin krmíme, je vyrobeno ze surovin, které se nehodí pro lidskou spotřebu a mají nízkou výživnou hodnotu. Krmivářský průmysl hospodařící s multimiliony tak naše zvířata zabíjí. Na reklamní triky se vydávají miliony dolarů a majitelé zvířat jsou přímými oběťmi marketingových kousků. Výraz " je to svět, kde psi ničí sami sebe" trefně popisuje komerční krmivářský průmysl.

Commercial pet foods and some pet food ingredients have been implicated in a number of diseases in companion animals. Allergic skin disease, obesity, food intolerance, inflammatory bowel disease, chronic ear infections, cystitis (bladder inflammation), bladder and kidney stones, certain heart diseases, pancreatitis, feline hyperthyroidism, hip dysplasia, canine mammary cancer, bloat, and diabetes all have nutritional components - that is, nutritional factors are suspected or known to play a role in inducing or perpetuating these diseases. Thus, it is crucial that we, as caregivers, pay close attention to what we are feeding our animals and how they are reacting to the food.

Komerční krmiva a některé suroviny v nich používané jsou podezírány, že se podílí na vzniku řady nemocí našich zvířecích přátel. Alergická kožní onemocnění, obezita,potravní nesnášenlivosti, záněty střev, chronické infekce uší, záněty močového měchýře, žlučové a ledvinové kameny, některá srdeční onemocnění (pozn.: zánětlivá onemocnění srdečního svalu a tzv. kardiomyopatie - ochabnutí vláken srdeční svaloviny), záněty slinivky, zvýšená činnost štítné žlázy koček, dysplazie kyčelního kloubu, rakovina mléčné žlázy fen, nadýmání, cukrovka. Všechna tato onemocnění mají nutriční složku - tedy nutriční faktory jsou podezírány nebo u nich bylo prokázáno, že hrají roli ve vývoji těchto chorob. Je tedy zásadní, abychom my, kdo o naše psy a kočky pečujeme, věnovali soustředěnou pozornost tomu, čím je krmíme a jak oni na danou potravu reagují.


(připravila dr. Karla Dvořáková)

Zpět na výpis