Vyráběno v Kanadě od roku 1989

Since 1989

Najdete nás na sociálních sítích
  • Grain Friendly
  • Bez obilovin
  • Konzervované
  • S obilovinami
  • Bez obilovin
  • Konzervované

Proč bych měl krmit svého psa krmivem přinášejícím mu životní pohodu?

24. 11. 2017

Nutrition is the single most important thing you can do to influence your pet's health and wellness. So, how can you ensure the dog food you buy promotes wellness?

Výživa je jednou z nejdůležitějších věcí, kterou můžete ovlivnit zdravotní stav a pohodu vašeho zvířete. Jak se tedy můžete přesvědčit, že krmivo, které kupujte mu tuto pohodu zajistí?

Meat meal as main ingredient in wellness dog food

Moučka z masa jako hlavní surovina krmiva pro psy

The main ingredient should be muscle meat that has had the water taken out. When water is removed from meat, it's called meal. The meat should be human-grade, not the diseased, dead, dying, disabled meat that is processed to make an ingredient called "animal protein" commonly added to dog food. Healthy, human-grade meat meal is the minimum needed for good dog food. The meat should come from animals raised on grass, called free-range animals. Animals raised in confinement and fed grains rather than grasses do not contain the Omega 3 fatty acids that our pets need. No chemicals should be fed to fatten the animals or artificially stimulate their growth. To keep your pet healthy, the meat should be raised without hormones, antibiotics, and steroids. Make sure the pet food you buy makes these claims

Hlavní surovinou by měla být svalovina zbavená vody. Jestliže maso zbavíme vody, výsledný produkt se nazývá "moučka". Maso použité k výrobě moučky by mělo být v potravinářské kvalitě, nikoliv pocházející ze zvířat uhynulých nebo z nucené porážky, nepoužitelné tedy pro potravinářský průmysl. Takové nekvalitní maso se technologickým termínem popisuje obvykle jako "živočišná bílkovina" (pozn.: na obale najdete napsáno například "dehydratované živočišné bílkoviny…jejich původ tedy není v čerstvém mase, ale ve výše popsaných odpadech) a bývá obvyklou součástí krmiv pro psy. Zdravotně nezávadné maso v potravinářské kvalitě znamená základní požadavek na dobré krmivo pro psa. Maso by mělo pocházet z pastevních chovů nebo chovů s volným výběhem (free-range, ranch raised…pozn.: tento termín je výslovně napsán na obale novozelándských jerky). V mase zvířat chovaných v uzavřených prostorech a krmených obilím více než pící je nízký obsah omega 3 mastných kyselin, které naši psi tolik potřebují. K výkrmu zvířat by neměly být používány umělé látky a růstové stimulanty. Abyste svého psa udrželi zdravého, maso v krmivu by mělo být prosté hormonů, antibiotik a steroidů. Ujistěte se, že krmivo, které kupujete, tyto požadavky splňuje. (pozn.: = tyto požadavky splňují pouze krmiva z masa v potravinářské kvalitě - viz výše).

Whole grains in wellness dog food

Celá obilná zrna v kvalitních krmivech pro psy

Whole grains are used to promote wellness. Grains are actually seeds that contain an embryo or germ. The germ, containing oils and proteins, is surrounded by nourishing materials that allow the seed to grow until it has established roots. Whole grains contain everything needed to promote growth, but when the grain is split into flour, gluten meal, or bran, it has lost its wholesomeness. Look for whole grains in your pet's food.

Celá obilná zrna v kvalitních krmivech pro psy Celá zrna jsou užívána, aby podpořila dobrý celkový stav psa. Obiloviny jsou vlastně semena obsahující zárodek budoucí rostliny. Ten obsahuje oleje a bílkoviny obklopené výživnými látkami, které dovolují semenům vyklíčit a růst do té doby, než zakoření. Celá zrna obsahují hodnotné výživné látky, ale pokud je ze zrna vyrobena mouka, lepek nebo otruby. Zdravotní prospěch se vytrácí. Hledejte tedy v krmivu celozrnné obiloviny.

Proteinated minerals in wellness dog food

Chelátové minerály v krmivech prospěšných zdraví

Minerals are always added to pet foods, but just because minerals are in the bag doesn't mean your pet can absorb them. If breakfast cereal companies put railroad ties in boxes of cereal, they could claim iron was in the food, but you wouldn't be able to absorb iron from the railroad tie. The same happens to minerals in pet food: just putting a mineral in the food doesn't mean it's absorbable. For minerals to be absorbable, they must be linked to proteins. These are called proteinated or chelated minerals. Look for proteinated minerals if you want a pet food that promotes wellness.

Minerály jsou do krmiv přidávány vždy, ale to, že minerály jsou v krmivu obsaženy ještě neznamená, že je organismus dokáže využít. Je to podobné, jako byste v snídaňových lupíncích měli kus kolejnice, železa dost, ale jaksi nevyužitelného. To samé se děje s krmivy: minerály přidané jsou, ale nemusí to znamenat, že ve vstřebatelné, organismu dostupné formě. Aby byly minerály vstřebatelné (pozn.: ze střeva do krve), musí být navázány na bílkoviny. Tato forma se nazývá chelátovými minerály, minerály organickými. Jestliže chcete vybrat krmivo, které podpoří zdraví vašeho psa, podívejte se, zda obsahuje organickou, chelátovou formu minerálů.

What to avoid in wellness dog food

Čeho se v krmivu pro životní pohodu psa vyvarovat

While it's ok to give your pet an occasional treat containing sugar, preservatives, or dyes, these ingredients will make your pet ill if they are fed daily. Look for a dog food that clearly states: No sugar, preservatives, or artificial colors. Then, ask yourself if you trust the dog food company to make the claim honestly. For example, one of the major dog food companies grandly states "No preservatives added" on their dog food, but this company buys their lamb with chemical preservatives already added to the meat. While they can make the claim that they added no preservatives, when your pet eats this food, your pet receives preservatives in its food. These preservatives are believed to promote cell aging, disease and cancer. Be sure to buy dog food from a company you trust.

Nic se nestane, jestliže občas dáte psovi jako pamlsek něco, co obsahuje sůl, cukr, chemické konzervanty, barviva. Tyto složky ale mohou vést k onemocnění vašeho psa, pokud jsou v denní dávce krmiva. Najděte si krmivo, které jasně říká, že neobsahuje cukr, chemické konzervanty nebo umělá barviva. Pak se sami sebe zeptejte, zda věříte výrobci, že neklame ve své reklamě. Například jeden z největších výrobců krmiva pro psy hlásá, že nepoužívá žádné konzervanty, ale při tom kupuje jehněčí ošetřené chemicky. Sice sami nic nepřidávají, ale váš pes přesto v každé porci chemické konzervanty dostane. Tyto konzervanty jsou podezírány, že způsobují předčasné stárnutí buněk, řadu chorob včetně rakoviny. Ujistěte se, že kupujete krmivo od výrobce, kterému důvěřujete.

Packaging of wellness dog food

Obalová technika

Barrier packaging protects vitamins and antioxidants from being leeched from your dog's food from the time it is manufactured until your pet eats it. Even great ingredients age when stored, especially if the package allows in light or oxygen. Buy a dog food sealed in material that blocks the passage of air and sunlight. Buy from companies that move their products quickly so that the food doesn't sit on the shelf a long time. Nothing makes a pet happier than eating, and by buying the right dog food, you can ensure that what your pet eats promotes its health.

Obaly bránící průchodu vzduchu chrání vitamíny a přirozené antioxidanty v krmivu a zajišťují jejich stálost po celou dobu trvanlivosti. Stejně tak hlavní živiny ztrácejí svoji hodnotu, pokud obal propouští světlo a kyslík. Kupujte krmiva v obalech z materiálů, které kyslík ani světlo nepropouštějí. A kupujte u společností, kde víte, že krmivo neleží dlouho(pozn.: obaly Firstmate jsou třívrstevné, uvnitř opatřené kvalitní kovovou fólíí nepropouštějící vzduch ani světlo, granule jsou vakuované, tedy s minimalizovaných povrchem zevním i vnitřním, optimálně chrání tuky a vitamíny, enzymy, probiotika i tehdy, kdy obal otevřete, trvanlivost je celých 18 měsíců).


Přeložila Karla Dvořáková, zdroj: www.pethealth101.com

Zpět na výpis