Vyráběno v Kanadě od roku 1989

Since 1989

Najdete nás na sociálních sítích
  • S obilovinami
  • Bez obilovin
  • Konzervované
  • S obilovinami
  • Bez obilovin
  • Konzervované

TOP DRY FOODS 2009

24. 11. 2017

S napětím jsem letos očekával pravidelné hodnocení nejbezpečnějších krmiv podle amerického časopisu World Dog Journal. Osobně považuji jeho recenze krmiv za nejprestižnější hodnocení ze všech anket, které se v oboru krmiv pro psy a kočky zveřejňují.

Evropské značky do této ankety nebývají zařazovány, i když podle kritérií o kterých se zmíním dále, není povětšinou problém získat informace k jejich posouzení.

Bývá to v březnu, kdy se na stránkách Whole Dog Journal objevuje obvykle již netrpělivě očekávaný seznam doporučeníhodných, nutričně hodnotných a spolehlivě bezpečných krmiv. Tato krmiva jsou přizvána po dobu jednoho roku do jmenovitého výčtu značek s názvem TOP DRY FOODS, který je pak referenčním zdrojem pro nejerudovanější zájemce o krmiva z řad chovatelů i prodejců.

Pokud si někdo myslí, že tento výčet krmiv zařazených do zmíněného prestižního seznamu je čím dál tím rozsáhlejší,opak je pravdou.

V letošním roce byly z toho loňského seznamu vyloučeny následující značky : Azmira Holistic Animal Care, The Blue Buffalo Company,Cloud Star Corporation, Newman´s Own Organics, Owen and Mandeville Pet Products, Royal Canin USA, Timberwolf Organics, Triumph Pet Industries. Byly vyloučeny proto, že jejich majitel buď odmítl sdělit výrobce (majitel značky a výrobce není vždy totéž a je třeba toto brát v potaz) nebo na vyzvání, aby uvedli výrobce, nereagoval. Důvod proč tak tomu je si každý zajisté domyslí, souvislosti hledejme v prostoru pro manipulace s recepturou, nákupem surovin či technologií.

Ze severoamerických krmiv bylo letošním členstvím v Top Dry Foods 2009 časopisem Whole Dog Journal odměněno 33 značek.

Pouze 5 z nich má svoji vlastní továrnu, tedy pouze 5 z nich si nenajímá výrobce společného více krmivům. V České republice je k dostání z letošního seznamu celkem 5 prestižních značek, přičemž 3 z nich mají svou vlastní továrnu.

To, co je pro naši firmu více než potěšující je, že v naší nabídce máme z portfolia Top Dry Foods 2009 3 značky: Breeder´s Choice (řady Avo Derm a Pinnacle), FirstMate, Canidae.

Všechny tři se za poslední roky, které přinesly lecjaký otřes v důvěře v do té doby důvěryhod- ná krmiva, objevují na zmíněném seznamu vytrvale, bez přestávky, bez výhrad.

V komentáři k Top Dry Foods 2009 najdete u Breeder´s Choice a FirstMate poznámku: Povšimněte si, že všechny značky jsou vyráběny ve vlastní továrně.

Více jak deset let se snažíme v naší firmě o osvětu mezi chovateli. Snažíme se edukačně výchovně působit na nejširší chovatelskou veřejnost tak, aby každý majitel psa či kočky byl schopen vybrat si kvalitní krmivo sám podle svých znalostí, nezávisle na reklamě či tendenčních informacích ze zdrojů zainteresovaných na prodeji té či oné značky.

Ne vždy se nám to daří, jak bychom podle objektivity našich informací čekali. Leckdy pak propadáme lehké malomyslnosti z těžko nabývané důvěry chovatelů v naše znalosti, přestože přesvědčivé praktické výsledky funkce důvěryhodných krmiv známe již desetiletí a velmi důkladně u velké skupiny zvířat. Jsme pevně přesvědčeni o jednoznačném prospěchu nutričně hodnotných a bezpečných krmiv pro životní pohodu zvířat, v kontrastu s nejšířeji užívanými komerčními krmivy obzvlášť.

Snad o smyslu naší osvěty svědčí řada děkovných dopisů od majitelů, kterým jsme pomohli s vyřešením problémů jejich psů způsobených nekvalitní stravou.

O to více radosti zažíváme s každým děkovným dopisem či ohlasem od majitele psa, jemuž čisté a hodnotné krmivo pomohlo uzavřít kapitolu zdravotních problémů způsobených nekvalitní stravou.

Uvědomujeme si, že běžný majitel psa, jemuž není výživa přímo koníčkem (z hlediska vyšších principů celkem pochopitelně) důvěřivě spoléhá na předpokládaný obecný zájem výrobců krmiv na zdraví našich zvířat. Podtrženo tendenční reklamou a třeba i cenou krmiva, může být relativně těžké nenechat se při výběru krmiva svést do sféry honby za ziskem, nikoliv maximální péče o zdraví psa skrze výživu.

Proto mě velice potěšil komentář k letošnímu hodnocení krmiv časopisu Whole Dog Journal, který se v zásadě absolutně shoduje s naší filosofií. Jsem rád, že konečně někdo jiný a jaksi oficiálně napsal to, podle čeho se řídíme takřka 12 let. To je doba, po kterou naše firma poskytuje široké veřejnosti kompletní chovatelský servis v oblasti nutričně hodnotných a důvěryhodných krmiv.

Dovolte mi nyní, abych vám reprodukoval několik nejdůležitějších kritérií, které musely splnit jednotlivé značky, aby se dostaly do seznamu TOP DRY FOODS 2009. Prvním kritériem bylo sdělit, kde se krmivo vyrábí a kdo ho vyrábí. Další podmínkou bylo, aby krmivo mělo v surovinovém složení na jednom z prvních dvou míst přesně určenou masovou moučku, nikoliv čerstvé maso (uvedení čerstvého masa v surovinovém složení je zavádějící, neboť maso obsahuje 80% vody a např. 25% deklarovaného čerstvého masa odpovídá 5ti gramům masové moučky na 100 gramů granulí, což nerespektuje výživu psa jako masožravce). U uvedených masových mouček musí být přesná specifikace, o jakou konkrétní moučku se jedná. Pouhý pojem masová moučka znamená, že pokaždé může být použito ve výrobě jiné moučky, což negarantuje trvale stejnou kvalitu. Takto deklarovaná krmiva nemohou být časopisem Whole Dog Journal zařazena mezi krmiva doporučená. Podobné kritérium jako u zdrojů masa je nastaveno i u obilovin a tuků. Krmiva, u kterých není jasně stanoveno, který druh obiloviny je použit, jsou zamítnuta pro zařazení na seznam Top Dry Foods. WDJ preferuje jednoznačně použití celozrnných obilovin.

Jisté tolerance je vyjádřeno vůči nižším produktům rostlinného původu, tedy vedlejším rostlinným produktům, jako jsou zbytky ze zpracování zeleniny nebo obilovin. Musí se ale jednat o jednu jedinou položku ve složení a musí být zřetelné, že je použita v nepodstatném množství. Pokud jsou tedy například rýžové otruby na některém z předních místo složení krmiva (jako tomu je u známého českého krmiva vyvinutého dokonce na veterinární fakultě), důvěru Whole Dog Journal krmivo nedostává. Obiloviny jsou preferovány v co možná nejméně opracovaném stavu, tedy celozrnné, stejně jako zelenina.

Tento poněkud smířlivý postoj vůči vedlejším rostlinným produktům však Whole Dog Journal ani v nejmenším nezastává vůči vedlejším produktům živočišným. Na následující část komentáře odborníků z Whole Dog Journal bych vás proto rád upozornil obzvlášť důrazně. Běžně se totiž v surovinovém složení krmiv, a to nejen amerických, ale i evropských výrobců, s vedlejšími produkty živočišného původu setkáváme. Whole Dog Journal se pozastavuje nad tím, kterak výrobci rádi tvrdí, že používají ty nejlepší vedlejší produkty (zabývají se touto složkou svých receptur jistě při tom vědomí, že jde o složku spornou a kdo na ni upozorní jaksi aktivně a sám, dosáhne více zavádějícího efektu u spotřebitele ve svůj prospěch). Když však byli dotázáni jaké vedlejší produkty používají, nikdo je nebyl schopen (nebo spíše ochoten??) specifikovat.

- Krmiva s vedlejšími živočišnými produkty jsou tedy rovněž á priori vyřazena z možné kandidatury na ocenění Top Dry Food.

Nu a samozřejmostí pro prestižní krmiva je i nechemický způsob konzervace, tedy pouze vitamíny C, E a rozmarýnem.

- Krmiva s chemickými konzervanty, nebo jak se někdy na obalech dočtete s doplňkovými látkami povolenými v EU, nemohou být rovněž a to bez výjimek na seznam zařazena.

A co vy? Chcete-li dát svému psovi to nejlepší, je to skutečně to nejlepší? Nenechte se vést při svém rozhodování pouze vysokou cenou, nemusí nic znamenat. Leckdy poměr kvalita/cena může být až tristní, vás ponižující a vašeho psa ohrožující.

Pokud však krmivo, které používáte, splňuje výše uvedené kritéria Whole Dog Journal, pak se vaše snaha dát to nejlepší má s jistotou o co opřít.

Ing.Gerhard Stein
MUDr. Karla Dvořáková
(komentář k http://www.geocities.com/rottndobie/wholedogjournal2.html)
 

Zpět na výpis