Vyráběno v Kanadě od roku 1989

Since 1989

Najdete nás na sociálních sítích
  • S obilovinami
  • Bez obilovin
  • Konzervované
  • S obilovinami
  • Bez obilovin
  • Konzervované

Vaše a naše dotazy na výrobce

Naše dotazy na výrobce FirstMate, odpovídá veterinární lékař a promovaný biolog Brad Hicks B.Sc.,M.Sc., DVM, RPBio.

Kterých formulí FirstMate si nejvíce ceníte pro případ výživy psů "s problémy"?

Potato and Fish is primarily recommended for dog which have atopy (food allergy dermatitis). These are food allergies which result is itchy skin and hot spots. Because Potato and Fish has only on carbohydrate source potato and one protein source -fish this diet functions as a hypoallergenic diet. This diet has been very successful in the management of food allergy dermatitis. In addition it is very palatable and has solved some problems with dogs which are fussy eaters.

Lamb and Potato has similar properties to the Fish and Potato. In the event that Fish and Potato is not able to solve the food allergy dermatitis then the Lamb and potato will often work. A small number of dogs are allergic to fish and for these dogs Lamb and Potato will often solve the problem.

Both Lamb and Potato and Fish and Potato are highly digestible and useful for dogs that have digestive problems such as poor absorption.

Pro psy s atopií nebo dermatitidou na podkladě potravní alergie doporučujeme v prvé řadě Potato Fish. Jsou to právě potravní alergie, které způsobí výskyt tzv. "hot spots - horkých skvrn" na kůži (naše pozn.: podívejte se do Zkušeností chovatelů, zlatý retrívr Hucky slečny Vašatové trpěl právě tímto projevem potravní alergie, krmen byl Purinou a potkali jsme se ve chvíli, kdy se schylovalo k podávání kortikoidů, dál už slova slečny Jiřinky…) a svědění kůže. Potato and Fish má pouze jediný zdroj sacharidů - brambory, a jediný zdroj bílkovin - rybu, proto funguje jako hypoalergenní dieta a prokázal se velice příznivý efekt při léčbě alergických zánětů kůže - alergických dermatitid. Navíc je tato formule veloce chutná a je řešením i pro psy, kteří jsou špatně krmitelní.

Lamb and Potato má podobné vlastnosti jako jako Potato and Fish. Tam, kde nepomohla formule s rybou mnohdy zafunguje právě jehněčí. Je totiž malé procento psů, kteří rybu nesnášejí a pro ně je jehněčí řešením problému.

Obě formule jsou vysoce stravitelné a prospějí psům se zažívacími problémy, jako je třeba snížená schopost vstřebávat živiny.

Lékaři z veterinární ambulance v Bratislavě se chtěli poradit, které formule by dr. Hocks považoval za optimální pro výživu psů s diabetem (cukrovkou).


We have two products, which are suitable for diabetic dogs. Our Potato and Fish and our Trim and Light. Both have excellent ratios of protein, fat and carbohydrate for dogs suffering from diabetes.

Pro psy s cukrovkou máme dva vhodné produkty, Potato and Fish nebo Trim and Light. Oba mají excelentní poměr bílkovin, tuků a sacharidů potřebný pro psy trpící cukrovkou.

Připravujeme se na prezentaci na mezinárodní výstvě psů Brno 2005 a rádi bychom byli co nejlépe teoreticky připravení. Můžete nám okomentovat jakost masových mouček použitých ve FirstMate. Překvapilo nás zjištění, že u známé superprémiové značky bylo testy prokázáno, že na obale je deklarována kuřecí masová moučka, zatím co použita je drůbeží maso-kostní. Stejně tak nerozumíme tomu, proč většina firem sice má ve svém výrobním programu variantu "jehněčí" co by hypolaergenní formuli, ale je použita spolu s jehněčí moučkou i moučka kuřecí či jiná. Myslíme si, že pak je popřen hypoalergenní záměr. Dále bychom prosili o informaci, zda kuřecí moučka, kterou nakupujete je z kategorie mouček masových nebo zda by se mohlo jednat o moučku maso-kostní.


The Potato and Fish and the Lamb and Potato do not contain any Chicken Meal. They only contain chicken fat and this is protein free chicken fat. The reason these products are considered hypoallergenic is because they have only one source of fish protein and only one source of plant protein; and the fact that both of these source of protein are relatively novel for dog foods.

The chicken meal and lamb meal used in the FirstMate products are from whole fresh chickens and fresh lamb meat with small amount of bones, both in human grade. It is not a meat and bones meal in any case. We receive our chicken or lamb meal from a plant which is cleared for producing for the EU.

Potato and Fish a Lamb and Potato neobsahují žádnou kuřecí moučku. Obsahují pouze čistý kuřecí tuk prostý bílkovin. Právě to, že obsahují pouze jedne zdroj živočišných a jeden zdroj rostlinných bílkovin je důvod, proč je opravdu můžeme nazývat "hypoalergenními". Navíc se jedná o zdroje pro psy relativně "nové" (pozn.: myšleno tak, že geneticky si zatím psi spíše neupevnili nesnášenlivost ryb, jehněčího a brambor).

Kuřecí a jehněčí moučka použitá v produktech FirstMate pochází z celých čerstvých kuřat a jehněčího masa s malým množstvím kostí, obojí v potravinářské kvalitě. V žádném případě nejde o masokostní moučku.Moučky získáváme ze zdrojů schválených pro produkci pro EU.

Prostudovali jsme vysvětlení krmivářských pojmů v materiálech Amerického úřadu pro kontrolu krmiv a jasně je tam specifikováno, že druhově určené masové moučky jsou kvalitnější, než moučky souhrnně nazývané "masové" , níže pak stojí pojem "masokostní moučka", která se snad ale již v krmivech nepoužívá. Máme k dispozici nějaké konkrétní hodoty, které by nám umožnily vytvořit si představu, jaký je tedy rozdíl mezi např. moučkou kuřecí a masovou?


Comparing chicken meal and meat meal - if the same amount of chicken meal is used as meat meal there is significantly more protein from chicken meal than meat meal. This is because the chicken meal contains much less ash (bone) than the meat meal. Chicken meal contains about 17% ash compared to meat meal which contains 30 to 35% ash.

Pokud srovnáme moučku kuřecí a masovou - kuřecí moučka poskytne podstatně více bílkovin, než moučka masová. Je to proto, že kuřecí moučka obsahuje mnohem méně popelovin(kostí) než masová. Kuřecí moučka má okolo 17% popelovin, zatím co masová 30-35%.

Co se týče psů s diabetem (cukrovkou), je pro ně tedy vhodná i formule Lamb Potato and Rice?


Lamb and Potato would be a good food for dogs with diabetes for the same reasons as Potato and Fish.

Ano, ze stejných důvodů jako Fish Potato.

Můžete nám krátce okomentovat problematiku nenasycených mastných omega kyselin ve vztahu ke krmivu FirstMate? Řada firem vychvaluje jako zdroj omega kyselin jimi používané lněné semínko, je možné srovnat co do obsahu omega kyselin lněné semínko a rybí tuk? Považujeme za lepší zdroj rybí tuk, ale rádi bychom měli vaše vyjádření, abych mohli tuto informaci zveřejnit na webových stránkách firmy.


Fish oil is actually a better source of omega fatty acids because they have a higher percentage of long chain fatty acids compared to flax oil. The long chain marine oils have been shown to have the best characteristics of the omega fatty acids.

Rybí tuk je opravdu lepším zdrojem omega mastných kyselin, protože omega mastné kyseliny z ryb mají delší řetězec, než ty z lněného oleje. Omega kyseliny s dlouhými řetězci z tuků mořských ryb mají nejlepší složení ze všech druhů omega kyselin.

Existují nějaké rozdíly v kvalitě různých druhů rybí masové moučky, které výrobci krmiv nakupují?


All of the FirstMate products contain the more expensive fishmeals. The more expensive fish meals have lower levels of oxidized fats, are steam dried as compared to flame dried and this means that the protein have undergone less denaturing which makes them more readily available for the dogs to digest. They also contain less salt and sand than the cheaper fishmeals. The more expensive fishmeals also tend to be less contaminated with PCB's. This is primarily a function of location of where the fish are caught. Our fishmeals come from mid water Pacific species which have much more lower contamination levels than either North Sea fish or fish from the Gulf of Mexico - the other areas which produce significant amounts of fishmeal.

Všechny produkty FirstMate, které obsahují rybí moučku, obsahují nejdražší rybí moučku. Dražší druhy mají nižší hladinu oxidovaných tuků, jsou sušené horkým vzduchem ve srovnání s těmi, které jsou vyrobeny vlastně spálením a to znamená, že bílkoviny v nich obsažené nejsou tolik zasaženy teplem a jsou pro psa snáze stravitelné. Obsahují také méně soli a písku, než levné moučky. Nejdražší rybí moučky jsou rovněž méně kontaminovány polychlorovanými bifenyly - PCB. Je to v prvé řadě dáno lokalitou, kde jsou ryby loveny. Naše rybí moučky pocházejí z ryb středních hloubek v Tichém Oceánu a ty vykazují mnohem nižší kontaminaci těmito látkami než ryby lovené v Severním Moři nebo Mexickém Zálivu - dvou oblastech, odkud pochází většina rybích mouček.

Potěšilo nás, že od léta 2006 je ve všech formulích včetně prémiové řady Firstmate přítomen celý komplex glukosaminů a chondroitinů ve formě extraktu z mořských měkkýšů a korýšů. Jaký je pohled vás jako veterináře na problematiku "kloubní výživy"?


GLUCOSAMINE as a Chondroprotective
Brad Hicks B.Sc.,M.Sc., DVM, RPBio.

Glucosamine belongs to a group of compounds that are generally grouped as neutraceuticals. Neutraceuticals are substances, which are processed in a purified or extracted form and administered orally to patients to provide agents required for normal body structure and function and administered with the intent of improving the health and well being of animals. Glucosamine is a neutraceutical, which is further classified as a chondroprotective agent (CPAs). CPAs are compounds, which protect and maintain the integrity of cartilage and other connective tissues and fluids associated with joints.

Studies have shown that the additions of CPAs to the diet avert and reverse damaged osteoarthritic joints. Decreased joint pain and greater mobility result from the protective and restorative properties of CPAs.

Cartilage in healthy joints consists of an extracellular matrix composed of collagen and proteoglycans. These tissues are responsible for the cartilages ability to withstand compression and they supply the lubricant to give cartilage and joints their slippery nature. Any change in the matrix, such as degradation of collagen or the proteoglycans, is felt to be the initial step in the development of osteoarthritis. The synovial membrane is responsible for the normal production and turnover of synovial fluid. The action of most CPAs is directed towards either the hyaline cartilage or the synovial membrane or fluid.

Glucosamine has shown considerable promise in the earlier stages of osteoarthritis by helping to protect and regenerate connective tissue and joint cartilage. However, if an arthritic joint has advanced degeneration and no joint cartilage remains the use of CPAs is very unlikely to have any beneficial affect.

FIRSTMATE products contain the CPA, glucosamine, chondoitine and MSM to help repair the natural wear and tear that occurs in joints keeping joints functioning properly.

Glukosamine jako látka chránící klouby
Brad Hicks B.Sc.,M.Sc., DVM, RPBio.

Glukosamin (dále GS) patří do skupiny látek které jsou společně nazývány jako nutraceutika. Nutraceutika jsou látky získávané v čištěné formě nebo formě extraktu a užívány ústy (pozn.: tedy ne třeba injekčně do kloubu) pacientem s cílem podpořit normální stavbu tkání organismu a jejich funkci, tedy přispět k celkovému pocitu zdraví a pohody zvířat (pozn.: u lidí stejně - užíváme termín potravní doplňky). GS je doplněk klasifikovaný jak látka s ochrannými účinky na klouby (chondoprotective agents -CPAs). Tyto látky chrání a pomáhají udržovat zdravou stavbu chrupavek a ostatní pojivové tkáně (pozn.: vazy, kloubní pouzdra, stěna cév, podkoží…) včetně nitrokloubní tekutiny. Studie prokázaly,že látky chránící klouby podané v potravě mají schopnost předcházet nebo zmírnit poškození klouby procesem artrózy, degenerace (pozn.: částečně pak i u procesů zánětlivých- artritid, angličtina má jeden pojem pro artrózu i artritidu - osteoarthritis). Snižují bolestivost, zlepšují pohyblivost, což plyne z jejich ochranného a nápravného působení na tkáň.

Chrupavka ve zdravém kloubu sestává z mimobuněčné hmoty - matrix - obsahující především kolagen a proteoglykany. Tyto složky jsou zodpovědné za pružnost chrupavky a fungují jako lubrikanty (mazadla :), které dávají chrupavkám jejich klouzavý povrch. Jakákoliv změna v matrix, jako například chybná výstavba kolagenních vláken nebo proteoglykanech, znamená počáteční krok k degeneraci tkáně - artróze. V kloubu se nachází tkáň zvaná synoviální membrána, která produkuje kloubní tekutinu (pozn.: to je to měkké, co se objeví, když rozlomíte kuřecí kloub na stehýnku, mezi tvrdým povrchem chrupavek na obou koncích kostí, v každím kloubu je malé množství tekutiny, které se chorobně zvětšuje právě při zánětech nebo jiných poškozeních kloubů - tzv. "měl vodu v koleni" :). Většina látek chránících klouby pak podporuje jak výstavbu zdravé chrupavky, tak správnou funkci synoviální membrány. GS se ukázal jako slibný v počátečních stadiích artrózy, pomáhá regenerovat postiženou tkáň. Ovšem tam, kde proces pokročil tak, že chrupavka se opotřebovala a zůstala místa obnažené kosti, látky chránící klouby již nemohou pomoci.

Produkty FirstMate obsahují látky chránící klouby - glukosamin, chondroitin a MSM, napomáhají tak obnově opotřebovaných nebo jinak poškozených kloubních tkání a udržují tak jejich potřebnou funkčnost.

Veterinárního lékaře ze Slovenska zaujaly aktivní enzymy v krmivu FirstMate a hovořil v této souvislosti o poruchách funkce slinivky…. Je zde souvislost?


If the veterinarian was thinking the enzymes would help then the answer would be yes.

Jestli měl pan doktor na mysli, že enzymy by byly ku prospěchu, tak ano.

Bylo by možné vyloučit ze složení pšenici ? Někteří psi jsou na ni alergičtí..

The Potato and Fish Original, Puppy, Large Breed, Lamb Potato Rice and Chicken and Potato with Blueberries grain free food were developed for dogs with allergies to wheat. We have found them to be an excellent food for most dogs with food allergy problems. Potato and Fish Original, Puppy, Large Breed, Lamb Potato Rice and Chicken and Potato with Blueberries jsou formule bez obilovin , které byly vyvinuty s přihlédnutím k možné alergii na pšenici. Ukazály se jako excelentní pro většinu psů s alergickými problémy.

Veterinář nechal psovi provést alergologické tesy a pes je alergický na pšeničnou mouku a pyly, může formule Lamb,Potato and Rice pomoci?


Lamb and Potato should help with this allergy problem caused by the flour. However, the food cannot necessarily alleviate allergies caused by blooming pollen.

Může pomoci vyřešit tu část problému, která je zapříčiněná moukou, ale pravděpodobně nemůže zmírnit obtíže plynoucí z alergie na pyly.(pozn.: setkali jsme se opakovaně s případem psa s polyvalentní alergií, po několika měsících výživy hypolaregnní řadou FM došlo zcela k vymizení obtíží a pes mohl být bez medikamentózní léčby, toto se týkalo i psa, který měl diagnostikovánu atopii a astma, léčen kortikoidy - vystřídal krmení a nemá ani atopii, ani astma, ani kortikoidy, což značí, že se o atopii jednat nemohlo a šlo pouze o silnou potravní alergii na krmivo, byť šlo o jehněčí formuli dané značky)

Dospělý pes plemene velký japonský pes má problémy se štítnou žlázou (snížená tvorba hormonu thyroxinu), užívá tablety Euthyrox s obsahem tohoto hormonu. Pes rovněž trpěl svěděním kůže, od té doby, co je krmen jehněčími formulemi Lamb Potato and Rice nebo Lamaskem Sensitive svědění ustalo. Dalo by se očekávat, že bude možné vysadit i Euthyrox?


I do not think there is any why for feed to solve the thyroid insufficiency problem if the problem is with thyroid function. The dog will have to continue to take the pills.

Nemyslím, že by krmivem bylo možné vyřešit nedostatečnost štítné žlázy,bude muset užívat tablety dál.

Obě Lamaska jsou mixem několika formulí, jsme si jisti recepturou Lamaska Original, jaká je prosím přesná receptura Lamaska Sensitive?

I have attached the ingredient list. The attached list reflects the ingredients in Lamasko Sensitive a combination of 70% Lamb Meal and Rice and 30% Lamb and Potato .

Připojuji seznam surovin, ze kterého je jasné, že Lamasko Sensitive je kombinací 70% Lamb Meal and Rice a 30% Lamb and Potato .

Z veterinární kliniky v Banské Bystrici přišla zpráva, že jsou to nyní dva roky, co úspěšně užívají Skoki pro výživu psů postižených demodikózou a za tuto dobu se opakovaně přesvědčili, že tito psi se demodikózy jsou pak schopni zbavit i bez léčby léky! Považujeme to za zajímavou zprávu!


I do not have an explanation as to why Skoki would work on demodectic mange. As this is basically a skin problem it may be as simple as the fact that Skoki is a very good diet with high amount of animal protein and omega fatty acids.

Nemám žádné vysvětlení, proč by Skoki mělo likvidovat demodikózu. Možná je to jen tím, že Skoki je prostě velice kvalitní formule s vysokým obsahem živočišných bílkovin a omega kyselin.

V ultraprémiových formulích FirstMate je obsah vlákniny až 8%, zatím co u některých krmiv je méně než 3%. 8% považujeme za perfektní hodnotu, ale je to vůbec pravda?


Fiber is reported as the maximum. Beet pulp is about 21% and potato is about 6%. The actual fiber runs between 7 about and 8 percent.

Vláknina je deklarovában jako maximum. 5epná dužnina má kolem 21% a brambory okolo6%. Aktuální hodnota vlákniny je pak mezi 7mi a 8mi procenty.

Co je prosím přesně zdrojem glukosaminu ve FirstMate - na obalu kanadského krmiva K-9 jsou uvedeny žraločí chgrupavky a lidé se nás často ptají, protože na obalu FirstMate je uveden přímo glukosamin.


Glucosamine is derived from both shark cartilage and from the shells of crustaceans such as crabs and prawns (2005).

Glukosamin je získáván jak ze žraločích chrupavek, tak z krunýřů krabů a garnátů.

Na jednom internetovém chatu o krmivech probíhá i diskuze o FirstMate. V zásadě je to diskuze pozitivní, sám do ní zasahuji jen velice zřídka a to jen tehdy, kdy bych rád názorem pomohl konkrétnímu člověku. Jinak jako dovozce krmiva se snažím vyhnout pokušení odpovídat častěji…Zdá se, že chovatelé v ČR pomalu začínají lépe rozumět krmivům, více se zajímají o tuto problematiku a jsou pak schopni si sami vytvořit názor na věc, která nám je jasná, ale obtížně ji můžeme ve společenských souvislostech zcela otevřeně prezentovat. Poměrně časo je v souvislosti s FirstMate veřejností diskutováno použití brambor v ultraprémiích. Mě je tato věc jasná :, mí psi jsou krmeni rovněž Fish Potato Large Breed, ale mohu poprosit o vysvětlení pro naše chovatele z úst veterináře? Nejčastěji totiž lidé zmiňují svůj zažitý postoj, že brambory psovi do misky nepatří. A poslední dnešní věc - odrůda Idaho, zdůrazňovaná výrobcem, je to marketingový tah nebo jde opravdu o nějak "zasloužilou" odrůdu brambor?


Good to hear that good things are being said about FirstMate.

The rationale for using potato is that potato is a unique carbohydrate source and that potato is generally considered to be hypoallergenic - does not cause allergies. Potato replaces other grains in the diet. Wheat and other grains, which are more commonly included in dog foods, are known to be more likely to cause allergies. Our potato and fish (lamb, chicken) products do not contain any grains.

The digestibility of potatoes carbohydrates is the best among the digestibility of other carbohydrates commonly found in dog foods.

We use potatoes from Idaho because in this part of the world Idaho is a large supplier of potatoes and we can get a consistent high quality supply from this region. There is a lot of speculation about the value of potatoes in the diet and the rationale of not having any grains in the diet. However, the formulas with potatoes are very successful products because they clinically really works.

Dobře se to poslouchá, že se o FirstMate mluví v dobrém.

Důvod pro užití brambor je ten, že brambory jsou unikátním zdrojem sacharidů a jsou jednoznačně považovány za hypoalergenní - nezpůsobují vznik alergie. Brambory tak zcela nahrazují obiloviny v těchto hypoalergenních formulích. Pšenice a ostatní obiloviny, které se běžně používají v krmivech, jsou známy jako pravděpodobné alergeny. Naše formule brambor s rybou (jehněčím, kuřetem) neobsahují žádné obiloviny.

Stravitelnost sacharidů z brambor je nejlepší ze všech zdrojlů sacharidů užívaných v krmivech. Užíváme brambory ze státu Idaho, protože Idaho je u nás největším producentem brambor a my tak máme zajištěnou stálou vysokou kvalitu suroviny.

Stále se vedou diskuze o nutriční hodnotě brambor v dietě a existenci racionálních důvodů vyhnout se obilovinám. Každopádně, formule s bramborem jsou produktem velice úspěšným, protože opravdu klinicky fungují.

Lidé se často ptají, jak je to s obsahem popelovin v krmivu.


The actual average ash is about 7%.

Aktuální průměrná hodnota je okolo 7mi %.

4letý kavalír trpí projevy srdeční vady (nedostatečnost chlopně), pes mimo jiné ztrácí váhu, bylo by možné použít formuli pro štěňata?


The puppy formula is likely a better formula to use in these circumstances than those for adults dogs.

Formule pro štěňata je opravdu za těchto okolností vhodnější, než formule pro dospělé.

Krmivo je konzervováno vitamíny C a E, dříve byla v seznamu surovin uváděna kyselina sorbová, nyní uvádíte kyselinu propionovou. Nahradila kyselina propionová kyselinu sorbovou?

At this time we are using propionic acid. Propionic acid is an organic acid and is used to lower the pH of the food to inhibit the growth of molds and fungi.

V současné době užíváme kyselinu propionovou. Je to organická kyselina užívaná ke snížení pH krmiva s cílem zabránit růstu plísní a kvasinek.

Dnešní dotaz se týká údajů na obalech, někdy se zdá, že kvalita krmiva předbíhá obalovou techniku, což chápeme, jsme rádi, že jsme z vaší strany stále aktuálně informování o vylepšeních v recepturách, což nám pomáhá opravdu objektivně komentovat zákazníkům obsah "pytlů". Mohu poprosit o potvrzení - chelátové stopové prvky jsou aktuálně přidávány do všech formulí včetně Skoki? Rozumíme správně, že všehcny formule jsou bohaté na prebiotika? Díky za zprávu, chystáme nové propagační materiály a rádi bychom se jednak vyvarovali nepřesností, jednak chceme být připraveni na hodně hloubavé dotazy, přibývá příznivců FirstMate s univerzitním vzděláním a pak to není vždy lehké - odpovědět :…


We are planning on including chealated Zinc and Copper in all or our products. This task will be completed by the end of August 2006. All of our product now contain probiotics.

Plánujeme aplikaci chelátů zinku a mědi do všech formulí do konce srpna 2006. Všechny formule nyní obsahují probiotika (pozn. jogurtové bakterie).

Začínáme se zabývat intenzivněji pátráním po množstvím masa, které je použito k výrobě granulovaných krmiv, považujeme tuto hodnotu za jednu z nejdůležitějších charakteristik vypovídajících o biologické hodnotě krmiva. Pokud je známa informace o podílu živočišných bílkovin, umíme si množství masa spočítat. Vychází nám tak, že pokud je na seznamu surovin uvedeno čerstvé maso, paradoxně se jedná spíše o krmivo "téměř vegetariánské", protože 20% čerstvého masa znamená 20 gramů v deseto dekách granulí, zatímco při deklaraci masové moučky nebo sušeného masa je možné "nacpat" do deseti dekagramů granulí i více než 150 gramů čerstvého masa. Mýlíme se?


There are two issues to deal with here. If raw meat is being added to the diet so that the ingredient label will read meat first it is a bit misleading because raw meat contains a lot of water (about 68%). If the label reads meat meal (dry) first, the food contains significant amounts of protein from meat sources.

Můžeme si uvést konkrétní čísla, popisující množství masa v granulích?

1. Amount of Fish meal per 100 gms of FirstMate Potato and FisH Puppy 100 gms of FM P&F puppy contains 34.7 gms fish meal. Fresh fish(100 gms) produces approximately 14 gms of fat, 65 gms of water and 21 gms of meal. Therefore the amount of herring contained in 100 gms of FM P&F puppy would be ((34.7/21) x 100) = 165 gms of raw herring.

1. Množství masové moučky ve formuli FirstMate Potato and Fish Puppy 100gramů granulí FP Puppy obsahuje 34,7 gramů masové moučky. 100 gramů čerstvé ryby obsahuje 14 gramů tuků, 65 gramů vody a 21 gramů zůstává na moučku. Proto množství čerstvého sledě obsažené ve sto gramech granulí by bylo: ((34.7/21) x 100) = 165 gramů

2. Food with 25% whole raw meat. 100 gms of beef produces approximately 23 gms of fat, 58 gms of water and 19 gms of meal. Therefore a food containing 25% whole meat would contain the equivalent of (0.19 x 0.25) = 5 gms of meat meal.

Depending on the source of the meat and the relative amounts of fat and water the food would likely contain between 5 and 7 grams of meat meal. 2.
Situace u krmiva vyrobeného z 25% čerstvého masa: 100gramů hovězího poskytne 23 gramů tuku, 58 gramů vody a 16 gramů moučky. Krmivo z 25% čerstvého masa tedy bude obsahovat (0.19 x 0.25) = 5 g masové moučky. V závislosti na druhu masa, obsahu tuku a vody v něm se pak tato hodnota pohybuje mezi cca 5ti a 7mi gramy.

Prostudovali jsme vysvětlení krmivářských pojmů v materiálech Amerického úřadu pro kontrolu krmiv a jasně je tam specifikováno, že druhově určené masové moučky jsou kvalitnější, než moučky souhrnně nazývané "masové" , níže pak stojí pojem "masokostní moučka", která se snad ale již v krmivech nepoužívá. Máme k dispozici nějaké konkrétní hodoty, které by nám umožnily vytvořit si představu, jaký je tedy rozdíl mezi např. moučkou kuřecí a masovou?


Comparing chicken meal and meat meal - if the same amount of chicken meal is used as meat meal there is significantly more protein from chicken meal than meat meal. This is because the chicken meal contains much less ash (bone) than the meat meal. Chicken meal contains about 17% ash compared to meat meal which contains 30 to 35% ash.

Pokud srovnáme moučku kuřecí a masovou - kuřecí moučka poskytne podstatně více bílkovin, než moučka masová. Je to proto, že kuřecí moučka obsahuje mnohem méně popelovin(kostí) než masová. Kuřecí moučka má okolo 17% popelovin, zatím co masová 30-35%.